Sivilt beredskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

7 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 "At alle deler av folket organiseres for krigens formål": etableringen av det norske totalforsvaret 1914-1955. Sørlie, Sigurd Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Hver på sin tue: totalforsvaret 1955-1970. Rønne, Helle Kristiane
Notat 2004 Organizing for Homeland Security: The Case of Norway. Lægreid, Per og Synnøve Serigstad,.
Rapport 2003 Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002. Serigstad, Synnøve
Rapport 2001 NOU 2001: 31 Når ulykken er ute. Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser Lars Jorkjend (leder), Mona Røkke, Wenche Bertelsen Helgeland, Tor Suhrke, Lene Orsten, Kjellfrid Laugaland, Bjørn Hareide, Erik Nygaard, Bjørn Gran, Per Kristen Mydske, Ellen Stokstad, Hans Knut Trælhaug
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Christensen, Tom & Per Lægreid