Norsk lyd og blindeskriftbibliotek - avdelinger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1989 2 filialer etatsenheter
1990 2 filialer etatsenheter
1991 2 filialer etatsenheter
1992 2 filialer etatsenheter
1993 2 filialer etatsenheter
1994 2 filialer etatsenheter
1995 2 filialer etatsenheter
1996 2 filialer etatsenheter
1997 2 filialer etatsenheter
1998 2 filialer etatsenheter
1999 2 filialer etatsenheter
2000 2 filialer etatsenheter
2001 2 filialer etatsenheter
2002 2 filialer etatsenheter
2003 2 filialer etatsenheter
2004 2 filialer etatsenheter
2005 2 filialer etatsenheter
2006 2 filialer etatsenheter
2007 2 filialer etatsenheter
2008 2 filialer etatsenheter
2009 2 filialer etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.