Statens forurensningstilsyn (SFT) - lokalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1974 0 beredskapskontor etatsenheter
1975 1 beredskapskontor etatsenheter
1976 1 beredskapskontor etatsenheter
1977 1 beredskapskontor etatsenheter
1978 1 beredskapskontor etatsenheter
1979 3 beredskapskontor etatsenheter
1980 3 beredskapskontor etatsenheter
1981 3 beredskapskontor etatsenheter
1982 3 beredskapskontor etatsenheter
1983 3 beredskapskontor etatsenheter
1984 3 beredskapskontor etatsenheter
1985 3 beredskapskontor etatsenheter
1986 3 beredskapskontor etatsenheter
1987 3 beredskapskontor etatsenheter
1988 3 beredskapskontor etatsenheter
1989 3 beredskapskontor etatsenheter
1990 3 beredskapskontor etatsenheter
1991 4 beredskapskontor etatsenheter
1992 4 beredskapskontor etatsenheter
1993 4 beredskapskontor etatsenheter
1994 4 beredskapskontor etatsenheter
1995 4 beredskapskontor etatsenheter
1996 4 beredskapskontor etatsenheter
1997 4 beredskapskontor etatsenheter
1998 4 beredskapskontor etatsenheter
1999 4 beredskapskontor etatsenheter
2000 4 beredskapskontor etatsenheter
2001 4 beredskapskontor etatsenheter
2002 4 beredskapskontor etatsenheter
2003 1 avdelingskontor etatsenheter
2004 1 avdelingskontor etatsenheter
2005 1 avdelingskontor etatsenheter
2006 1 avdelingskontor etatsenheter
2007 1 avdelingskontor etatsenheter
2008 1 avdelingskontor etatsenheter
2009 1 avdelingskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.