Statens forurensningstilsyn (SFT) - lokalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

25 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1997 Miljøpolitikk. Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Klausen, Jan Erling og Hilmar Rommetvedt (red.)
Bok 1996 Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Strømsnes, Kristin og Per Selle (red.)
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007 Lervåg, Knut Andreas Utkilen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljø og bønder. - Ei granskning av staten sin bruk av i miljøvernpolitiske verkemiddel andsynes jordbruket. Sollid, Magnvard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Forskning, forurensning og forvaltning. Bakgrunnen for dannelsen av Statens Forurensningstilsyn i 1974. Overvik, Finn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Bedre føre var enn etter snar? En sosiologisk studie av risikooppfatninger i miljøvernforvaltningen. Kvalvaag, Tale
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Tillit på nye vegar. Ein casestudie av Nordhordlandsbrua. Hodne, Jarle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Utredningsarbeider og statlige virkemiddler. En studie av vedtak om statlige reguleringer i forurensingspolitikken. Høllesli, Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Norsk forurensningspolitikk - et uttrykk for en "avveiningstankegang". En studie i SFT's regulering av storforurensende industri. Gjerde, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Miljøstiftelsen Bellona i spenningsfeltet mellom statlig miljøforvaltning og frivillig miljøbevegelse. Sæten , Anne Jorun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Problemstruktur og organisasjonsstruktur. En studie av norsk oljevernadministrasjon. From, Johan
Notat 2014 Opprettelsen av Miljødirektoratet - erfaringer fra en fusjon Botheim, Ingunn, Peter Bøgh, Lisbeth Udland Hansen
Notat 2000 Tilsyn i en fristilt stat: Fra integrert til spesialisert organisasjonsform. Skogstad, Per-Arne
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1995 Miljøverndepartementets etatstyring : felles plattform for departementets styring overfor Direktoratet for naturforvaltning, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn, Statens kartverk. Miljøverndepartementet.
Rapport 2010 Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land. Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Peter Bøgh, Margaret Hagevik og Tormod Rødsten
Rapport 2010 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2010 NOU 2010: 9 Et Norge uten miljøgifter - Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses Ketil Hylland (leder), Bjørn Erikson, Anne Lill Gade, Alvhild Hedstein, Sverre Alhaug Høstmark, Kristin Magnussen, Jon Øyvind Odland, Per-Erik Schulze, Sigrid Eskeland Schütz
Rapport 2002 SFT - fra forkynner til forvalter: SFTs histore fram til 1994. Nøttestad, Øyvind
Rapport 2001 Forvaltning og offentlighet I. Om offentlig journal og innsynskrav. Myklebust, Rannveig Nina og Marit Sissel Irene Skivenes.
Rapport 2001 Forvaltning og offentlighet II. Begrunnelser for hemmelighold. Myklebust, Rannveig Nina og Skivenes, Marit Sissel.
Rapport 2001 Forvaltning og Offentlighet III. Hva styrer forvaltningsaktørenes praktisering av offentlighetsloven? Myklebust, Rannveig Nina og Skivenes, Marit Sissel.
Rapport 2001 NOU 2001: 31 Når ulykken er ute. Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser Lars Jorkjend (leder), Mona Røkke, Wenche Bertelsen Helgeland, Tor Suhrke, Lene Orsten, Kjellfrid Laugaland, Bjørn Hareide, Erik Nygaard, Bjørn Gran, Per Kristen Mydske, Ellen Stokstad, Hans Knut Trælhaug
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1994 Til forsvar for miljøet? En analyse av "miljøstyrkesaken" i Forsvaret. Mevold, Nina