Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

13 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 En sjømann blir satt i land! En komparativ case-studie fra Norge og Danmark om utformingen av skipsfartspolitikken i perioden 1980-1988. Olsen-Sund, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Institusjonell endring. Sjøfartsdirektoratets tilpasning til petroleumsvirksomheten 1966-1984. Sangolt, Linda
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1991 Sjøfartshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Hansen, Arild Marøy & Atle Thowsen
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2012 NOU 2012: 18 Rett om bord — Ny skipsarbeiderslov Hans Jacob Bull (leder), Hilde Gunn Avløyp, Webjørn Barstad, Sigmund Zwilgmeyer Berg, Viggo Bondi, Irene Vanja Dahl, Roald Engeness, Terje Hernes Pettersen, Gundla Kvam, Unn Lem, Birger Mordt, Harald Thomassen
Rapport 2003 NOU 2003: 5 Pionerdykkerne i Nordsjøen Petter A. Lossius (leder), Per Andersen, Petter Høilund, Gunnar Nicolaysen, Bård Holand
Rapport 2002 NOU 2002: 17 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel Tor Ulleberg (Leder), Ronald Geirhovd, Gry Merete Tangen, Ketil Karlsen, Tormod Veiby, Jorunn Seljelid, Anne Brinck-Johnsen, Ingrid Årstad, Sverre Austrheim, Svein Erik Lorentzen
Rapport 2002 Undersøkelse om Sjøfartsdirektoratets brukere. Hillestad, Kjetil og Dalen, Liv.
Rapport 2001 NOU 2001: 31 Når ulykken er ute. Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser Lars Jorkjend (leder), Mona Røkke, Wenche Bertelsen Helgeland, Tor Suhrke, Lene Orsten, Kjellfrid Laugaland, Bjørn Hareide, Erik Nygaard, Bjørn Gran, Per Kristen Mydske, Ellen Stokstad, Hans Knut Trælhaug
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1994 NOU 1994: 9 Om sikkerhet og forhold som har betydning for norsk hurtigbåtnæring Ivar A. Manum (leder), Ingvald Bø, Sigrid Eide, Anne Chr. Lowzow, Per Munkerud, Jan Fredrik Paulsen, Inger-Lise Sogstad, Øyvind Stene, Harald Særsten