Sjøfartsdirektoratets stasjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Skipskontrollen (forebyggende kontroll)
Kort navn: Skipskontrollen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Skipskontrollen m/3 distrikt, Skipsmålingen og Kontrollkontorene for skipsinstrumenter. (Når det gjelder Kontrollkontorene for skipsinstrumenter var det pr. 1947 til sammen 15 kontrollkontor knyttet til de ulike sjømannskolene) Skipskontrollen bestod både av den tilbakevirkende kontroll og den forebyggende kontroll Senere utvides Skipskontrollen til 6 distrikt med til sammen 19 stasjoner + noen stasjoner i utlandet (Miami og Rotterdam).

01.10.1955* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Gruppe

27.04.1962* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Sjøfartsdirektoratet
Type enhet: Gruppe

01.01.2001* Navneendring

Navn: Sjøfartsdirektoratets stasjoner
Kort navn: Skipskontrollen

Sjøfartsdirektoratets stasjoner består av 4 distrikt med tilsammen 19 stasjoner. Distriktsstasjonene har sine kontorer ved stasjonene i henholdsvis Oslo (Distrikt 1), Bergen (Distrikt 2), Ålesund (Distrikt 3) og Tromsø (Distrikt 4).

Sjøfartsdirektoratets stasjoner utfører byggetilsyn, begjærte sertifikatbesiktigelser, uanmeldte tilsyn og ISM-revisjoner på norske skip. Videre foretar stasjonene kontroll av utenlandske skip i norske havner (havnestatskontroll), og fornyelse og påtegning av sertifikater etter forskriftsbestemt kontroll.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.