Forsvarets forskningsinstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 397 123 520 385 95 480 12 28 40
1997 389 131 520 378 99 477 11 32 43
1998 386 131 517 375 94 469 11 37 48
1999 389 133 522 380 98 478 9 35 44
2000 382 135 517 372 101 473 10 34 44
2001 393 139 532 374 105 479 19 34 53
2002 396 145 541 379 103 482 17 42 59
2003 431 139 570 409 106 515 22 33 55
2004 443 143 586 418 103 521 25 40 65
2005 429 143 572 404 105 509 25 38 63
2006 418 143 561 396 106 502 22 37 59
2007 453 164 617 427 120 547 26 44 70
2008 446 162 608 428 131 559 18 31 49
2009 497 188 685 474 150 624 23 38 61
2010 512 193 705 487 156 643 25 37 62
2011 489 188 677 469 152 621 20 36 56
2012 476 192 668 457 155 612 19 37 56
2013 491 199 690 472 162 634 19 37 56
2014 503 200 703 481 167 648 22 33 55
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 40 41 40 40 40 40 42 43 43
1997 40 40 40 40 39 40 42 41 41
1998 40 40 40 40 41 40 44 38 40
1999 41 41 41 40 41 40 56 41 44
2000 41 41 41 41 41 41 54 41 44
2001 42 42 42 41 41 41 52 43 46
2002 42 42 42 41 42 41 53 42 45
2003 41 42 42 41 42 41 47 41 43
2004 42 43 42 41 43 42 47 42 44
2005 42 44 43 42 44 42 50 43 46
2006 43 44 43 42 44 43 51 43 46
2007 42 42 42 42 42 42 49 42 45
2008 43 42 43 42 42 42 52 46 48
2009 43 42 43 43 42 42 48 42 44
2010 43 42 43 43 42 43 46 44 45
2011 44 42 43 43 42 43 50 43 46
2012 44 43 44 44 43 44 45 43 44
2013 44 42 44 44 42 44 42 43 43
2014 45 43 44 44 42 44 48 45 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

02.05.1959 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 231 Skedsmo

Sekretariatet for administrasjon flyttes fra Oslo til Kjeller. Merk at ulike avdelinger ved instituttet tidligere har blitt flyttet fra ulike deler av landet til Kjeller og at andre følger etter på senere tidspunkt.

Historisk oversikt; bl.a. alle mindre flyttinger: http://www.ffi.no/no/Om-ffi/Organisasjon/Sider/Historikk.aspx

01.01.1995 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Med utgangspunkt i St.meld.nr.55 (1992-93) og Innst.S.nr.58 (1993-94) ble styrings- og organisasjonsform for FFI vurdert; FFI ble omdannet til et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. FFI får etter dette sine tilskudd over statsbudsjettets 50-post. Videre ble FFI underlagt en generell merinntektsfullmakt.

Se: St.meld.nr.55 (1992-93) Styrings- og organisasjonsformer for forvaltninger og fellesinstitusjoner i Forsvaret.
Link: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1992-93&paid=3&wid=e&psid=DIVL897

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.