Forsvarets forskningsinstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

11.04.1946 Nyopprettelse

Navn: Forsvarets forskningsinstitutt
Kort navn: FFI
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Forsvarets forskningsinstitutt har sine røtter i England under 2. verdenskrig, hvor norske vitenskapsmenn og teknologer tjenestegjorde i britiske forskningsinstitutter. De hadde nær kontakt med Norges politiske og militære ledelse i London.

Krigen viste at land med umoderne krigsmateriell ikke holder mål mot en teknologisk avansert krigsmakt. Derfor vokste erkjennelsen om at det frie Norge ville trenge et forskningsinstitutt for forsvarsformål.

11 april 1946 vedtok Stortinget opprettelsen av Forsvarets forskningsinstitutt. Det ble organisert etter britisk mønster, og ledet av forskere som hadde tjenestegjort i England under krigen.

FFI på internett - www.ffi.no

02.05.1959 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 231 Skedsmo

Sekretariatet for administrasjon flyttes fra Oslo til Kjeller. Merk at ulike avdelinger ved instituttet tidligere har blitt flyttet fra ulike deler av landet til Kjeller og at andre følger etter på senere tidspunkt.

Historisk oversikt; bl.a. alle mindre flyttinger: http://www.ffi.no/no/Om-ffi/Organisasjon/Sider/Historikk.aspx

01.01.1995 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Med utgangspunkt i St.meld.nr.55 (1992-93) og Innst.S.nr.58 (1993-94) ble styrings- og organisasjonsform for FFI vurdert; FFI ble omdannet til et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. FFI får etter dette sine tilskudd over statsbudsjettets 50-post. Videre ble FFI underlagt en generell merinntektsfullmakt.

Se: St.meld.nr.55 (1992-93) Styrings- og organisasjonsformer for forvaltninger og fellesinstitusjoner i Forsvaret.
Link: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1992-93&paid=3&wid=e&psid=DIVL897

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.