Forsvarets forskningsinstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

7 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Forsvaret og industrien et startegisk samarbeid? : En analyse av den næringspolitiske policyen for Forsvarets anskaffelser Ulsrud, Ole Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Langtidsplanlegging i Forsvaret (1988-2008) : En studie av prosessen med å utarbeide langtidsplaner for Forsvaret Næss, Øystein Jack
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Forsvarssjefens forsvarsstudier: hvilken innvirkning har de på departementenes etterfølgende langtidsplaner? Danjord, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Leders handlingsrom på Osloklasse Fregatt. Krabberød, Tommy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Leiing og organisasjonsformer i Forsvaret. Ein studie av problemoppfatninger blant befal om leiing og organisasjonsformer i Forsvaret 1945-1985. Barvik, Bjørn
Notat 2019 Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging. Difi-notat 2019:3 Høgsveen, Wibecke, Hildegunn Vollset
Rapport 2000 NOU 2000: 20 Et nytt forsvar Odd G. Andreassen (leder), Elisabeth Aspaker, (nestleder), Tron Erik Hovind, Svein Erik Lysgaard, Anders Mjelde, Ann-Kristin Olsen, Bård Vegar Solhjell, Malin Stensønes, Hjalmar Inge Sunde, Rolf Tamnes