Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

20 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i en europeisk flernivåadministrasjon Sagedal, Jørund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Småstaten Norge – en cyberstormakt?: En komparativ analyse av israelsk og norsk cybermakt Brunstad, Ken-Richard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Desentralisering av statlige tilsyn Tobiassen, Siw ; Wickman, Malin Jeanett
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Geografisk relokalisering av tilsyn Saba, Kathra
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Nettverksadministrative systemer i EU? En studie av det norske Post- og teletilsynet. Myhre, Camilla
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Kvalitetsreform og tilsynsrolle: en studie av Post- og teletilsynet. Erikstad, Beate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Det norske telemarkedet 1990-2000. En studie i institusjonell endring. Dønnnestad, John Christian Gjerløw
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forholdet mellom forvaltningsmyndighetene som er involvert i forvaltningen av telekommunikasjonssektoren i Norge : en studie av forholdet mellom Post-og teletilsynet og Konkurransetilsynet og Statens teleforvaltningsråd, Samferdselsdepartementet og Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Bekkedal, Tarjei
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Politisk styring eller faglig uavhengighet. NSBs og Televerkets tilknytning til forvaltningen. Aase, Kurth Harald
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Notat 2000 Tilsyn i en fristilt stat: Fra integrert til spesialisert organisasjonsform. Skogstad, Per-Arne
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2018 NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet Hans Christian Holte (Leder), Terje Wold, Håkon Grimstad, Lillian Røstad, Torgeir A. Waterhouse, Marie Moe, Lee A. Bygrave og Therese Steen
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2011 NOU 2011: 12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag Helge Olav Bergan (leder) Ann-Magrit Austenå, Svein Brurås, Gunnar Flikke, Rune Fløisbonn, Guri Hjeltnes, Magne Lerø, Christine Lie Ulrichsen, Lars Arve Røssland, Eli Skogerbø, Ragna Aarli
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 NOU 1999: 26 Konvergens Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene Karin M. Bruzelius (leder), Jon Bing, Jens C. Koch, Hilde Lovett, Vigdis Moe Skarstein, Helge Sønneland, Øyvind Christensen, Alf-Petter Tenfjord
Rapport 1998 Fra forvaltning til forretning. Mot opprettelsen av Telenor AS 1968 - 1994. Vatne, Thomas
Tidsskriftsartikkel 2009 Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentralforvaltning Trondal, Jarle ; Kiland, Charlotte
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Christensen, Tom & Per Lægreid