Statens vegvesen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

46 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2005 Norsk vegpolitikk etter 1960 – Stykkevis og delt? Knutsen, Sverre, Boge, Knut
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Digitalisering : farvel til regional stat? : en kvalitativ komparativ casestudie av Arkivverket, Skatteetaten og Statens vegvesen. Lotsberg, Daniel og Ola Lindberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Hva må til for at en endringsprosess for effektivitet i Statens vegvesen skal bli vellykket? Sivertsvik, Ranja; Amble, Janet C.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Hva betyr ledelse for den enkelte medarbeiders måloppnåelse, motivasjon og trivsel? : En studie av motivasjonsdrivere blant kunnskapsmedarbeidere i Siemens Healthineers og Statens vegvesen Kirkedam, Ingjerd Haugen; Hommersand, John Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Drifts- og vedlikeholdskostnader i Offentlig-Privat Samarbeid: Incentivenes påvirkning En casestudie av to norske OPS-prosjekter i vegsektoren Thomassen, Ine Høgstad ; Hestås, Anette
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Mellom fag, forvalting og politikk - Ein studie av vedtaksåtferd i Statens vegvesen Lid, Sindre Ulstein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Hvor skal vegen gå? : Ny E6-trasé gjennom Sør-Fron kommune: En analyse av organisering og prosess mot det endelige planresultatet Øvre, Mari Diesen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Fjernledelse eller nærledelse: gjør det noe forskjell? : en studie av fenomenet fjernledelse i Statens vegvesen Hoel, Hanna Udnæs
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Fra ånd til hånd : klimatilpasning i Statens Vegvesen Slettvold, Anders Eikefjord
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Sysselsetting i sentrum? : en studie av geografiske utviklingstrekk i den regionale statsforvaltning Remvik, Åge Erstad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Votes Count but the Number of Seats Decides: A comparative historical case study of 20th century Danish, Swedish and Norwegian road policy Boge, Knut
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 How Reforms Influence Organisational Practices: The Cases of Public Roads and Electricity Supply Organisations in Norway Flagstad, Anne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Informasjonspolitiske idealer og forvaltningsmessige realiteter. - Om kommunikasjonsprinsippets stilling i Statens vegvesen i Hordaland. Nilsen, Anders Eie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljøbeviste ledere - hva betyr de for organisasjoners miljøsatsing? Husby, Oddrun Solveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Reaksjoner på endring. Motstand, likegyldighet eller aksept? Finvåg, Runar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Makt og læring i vegplanlegging. Analyse av planleggingsprosessen rundt stamvegprosjektet E16 Aurland-Lærdal-Filefjell. Hjørnevik, Jon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Miljø: høyrd eller overkøyrd? 2 case studiar i Hordaland: Rv1, Moberg-Svegatjørn og Trekantsambandet. Grenasberg, Mona
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Tillit på nye vegar. Ein casestudie av Nordhordlandsbrua. Hodne, Jarle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Globale oppskrifter i en lokal organisasjon. Støver, Lars Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Problemløsning i samferdselssektoren - En undersøkelse av beslutningsprosessen bak lokaliseringen av stamveg Oslo-Bergen. Beck Flåm, Laila Sofie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 EDB-planlegging i Statens Vegvesen. Lien, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Organisering av interessemedvirkning i planlegging. Eit case-studium i vegsektoren. Kvitastein, Olav A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1969 Veivesenets sentrale administrasjon 1845-1865. Fra Veiassistent til Veidirektør. Arnesen, Per Øistein
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi rapport 2018:12 Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2017 Områdegjennomgang av Statens vegvesen Capgemini Consulting
Rapport 2016 Nytt veg- og jernbanedirektorat? Om direktoratsoppgaver i veg- og jernbaneforvaltningen Bakli, Oddbjørg, Peter Chr. Bøgh, Trond Kråkenes
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2011 Transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark – Forvaltning og organisering. En kartlegging. Anette Kristiansen, Sidsel Søvik og Tormod Rødsten
Rapport 2008 NOU 2009: 3 På sikker veg — Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen Jorunn Ringstad (leiar), Kjell Bjørvig, May Kristin Ensrud, Lasse Fridstrøm, Ingun Hagesveen, Per Steinar Jensen, Bård Morten Johansen, Tor Nordstrøm, Inger-Anne Ravlum og Hanne Varhaug Søberg
Rapport 2007 Kartlegging offentlig innkreving. En undersøkelse i utvalgte kommuner og statlige virksomheter Marianne Kvalvåg, John Nonseid og Peter Bøgh
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Mer veg for pengene Ibenholt, Tone, Vik, Gudrun, Søvik, Sidsel og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 NOU 1999: 28 Gardermoprosjektet Evaluering av planlegging og gjennomføring Per Kristen Mydske (leder), Svein L. Alfheim, Steinar Strøm, Bjørg Ven, Erik Whist (sekretariatsleder)
Rapport 1999 Vegen videre. En kartlegging av konkurranseforholdene i Statens vegvesen Bakli, Oddbjørg, Ibenholt, Tone, Sund, Haagen
Rapport 1999 Statlig informasjon og organisert respons. En studie av statlig informasjonsformidling og pressens og berørte interesseorganisasjoners respons til EU/EØS-regelverk innenfor vegsektoren i Norge og Danmark. Heyerdahl, Torbjørn Sigurd
Rapport 1997 Evaluering av forsøk med utvidet fullmakt til å opprette og inndra stillinger Birkelig, Lars, Øvrelid, Ragnhild, Hjelle, Marta Færevaag
Tidsskriftsartikkel 1991 Valg av stamvei mellom Bergen og Oslo. Asheim, Geir B. og Rolf J. Brunstad, Inge Thorsen, Arild Hervik.