Jernbaneverket - lokalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2004 8 trafikkstyringssentraler etatsenheter
2005 8 trafikkstyringssentraler etatsenheter
2006 8 trafikkstyringssentraler etatsenheter
2007 8 trafikkstyringssentraler etatsenheter
2008 8 trafikkstyringssentraler etatsenheter
2009 8 trafikkstyringssentraler etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1996 4 regionkontor etatsenheter
1997 4 regionkontor etatsenheter
1998 4 regionkontor etatsenheter
1999 4 regionkontor etatsenheter
2000 4 regionkontor etatsenheter
2001 4 regionkontor etatsenheter
2002 4 regionkontor etatsenheter
2003 4 regionkontor etatsenheter
2003 3 regionkontor etatsenheter
2004 3 regionkontor etatsenheter
2005 3 regionkontor etatsenheter
2006 3 regionkontor etatsenheter
2007 3 regionkontor etatsenheter
2008 3 regionkontor etatsenheter
2009 3 regionkontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.