Jernbaneverket - lokalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.12.1996* Ny via omorganisering

Navn: Jernbaneverket - lokalt
Kort navn: Jernbaneverket - lokalt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Jernbaneverket
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt
Relaterte enheter:

Herunder: Region Øst Region Sør Region Vest Region Nord Utbygging
Internett: www.jernbaneverket.no

01.06.2003* Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

Antall regioner reduseres fra fre til tre med regionkontor plassert i Oslo, Bergen og Trondheim.

31.12.2016 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Jernbaneverket legges ned 1. januar 2017. Fra samme dato overtar Bane NOR ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven.

En mindre del av Jernbaneverket blir overført til det nye Jernbanedirektoratet som blant annet skal drive med langsiktig planlegging og konkurranseutsetting av persontogtilbud. Elisabeth Enger er beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet. Hun skal være jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.