Utdanningsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

10 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Samstyring i norsk offentlig sektor: En analyse av fagfornyelsen av nye læreplaner Høyer-Humberset, Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Iverksetting av omprioritering gjennom mål- og resultatstyring – En studie av satsingen på "Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen" Skodvin, Sofie Eikeland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Organisatorisk utvikling i den statlige utdanningsadministrasjonen 1947-2014 - Med hovedvekt på beslutningsprosessen i forkant av Utdanningsdirektoratets opprettelse i 2004 Ophaug, Marte Hoel
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2017 Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis" Gudrun Vik
Rapport 2015 Evaluering av Utdanningsdirektoratet Solumsmoen, Dag og Gudrun Vik
Rapport 2012 NOU 2012: 1 Til barnas beste — Ny lovgivning for barnehagene Kjell Erik Øie (leder), Berit Bae, Hans Christian Holte, Arild Olsen, Hanne Braathen, Per Botolf Maurseth, Aashild Ravnanger, Karl Audun Fagerli, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Oda Randi Reinfjord, Lars Gulbrandsen, Victor Norman, Mette Henriksen Aas
Rapport 2011 Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen – en gjennomgang av ordningen Vik, Gudrun
Rapport 2010 NOU 2010: 7 Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Sissel Østberg (leder), Hasan Ajnadzic, Bashar Al-Raho, Aina Bigestans, Agneta Bolinder, Sølvi Ona Gjul, Nina Tangnæs Grønvold, Rita Kumar, Bodil Labahå, Pernille Pettersen Smith, Håvard Vederhus, Anders Bakken, Petter de Presno Borthen, Helge Jagmann, Arne Rekdal Olsen
Rapport 2006 Utdanningsdirektoratets prøve- og kartleggingsmateriell. Beskrivelse og analyse Vik, Gudrun, Hagevik, Margaret