Forsvarets velferdstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.07.1947 Forsvarets velferdstjeneste 111 Relaterte enheter: Velferdsavdeling
01.01.1952 Feltprestkorpset 102 Utskilt fra: Forsvarets velferdstjeneste
01.01.1953 Forsvarets velferdstjeneste 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Feltprestkorpset
01.01.1953 Forsvarets velferdstjeneste 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Forsvarets idrettsråd
01.01.1953 Presse og informasjonsavdeling 111 Relaterte enheter: Forsvarets velferdstjeneste
01.01.1953 Forsvarets idrettsråd 102 Utskilt fra: Forsvarets velferdstjeneste
01.01.1963 Forsvarets velferdstjeneste 211 Relaterte enheter: Forsvarets mediesenter
01.01.1963 Forsvarets mediesenter 111 Relaterte enheter: Forsvarets velferdstjeneste
31.12.1970 Forsvarets velferdstjeneste 211 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
31.12.2016 Forsvarets velferdstjeneste 311 Relaterte enheter: Personell- og lønnsavdelingen
01.01.2017 Personell- og lønnsavdelingen 211 Relaterte enheter: Forsvarets velferdstjeneste