Seksjon for forskning og utvikling

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2010* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for etatsstyring og forskning
Kort navn: Seksj. for etatsstyr. og forskn.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2015* Navneendring

Navn: Seksjon for forskning og utvikling
Kort navn: SFU

Oppgaver:
Forskning, innovasjon, pasientsikkerhet, nasjonale tjenester samt innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.