Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via utskilling

Dato: 01.01.2008 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - region Oslo og Akershus

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56174
Navn: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus
Kort navn: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus
Engelsk navn: * County committee; social issues Oslo and Akershus
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Overordnet departement: Barne- og familiedepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 973674536