Forsvarets logistikk organisasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

9 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Roller, samspill og måloppnåelse i Forsvarets materiellanskaffelsesprosjekter Stensrud, Jon Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Sivilisering av militær logistikk : Ledelse av forsyningskjeder i et militært beredskapsperspektiv Westermann, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Horisontal samhandel i Forsvaret: Den indre fiende? Sørensen, Paul Håvard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Utviklingen av Forsvarets logistikkorganisasjon: En studie av friksjoner i endringsprosessen Haugen, Odd-Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Forsvarets kontraktstrategi: motvirke opportunisme og redusere transaksjonskostnader? Bjone, Ralph
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, kultur og endringer : en analyse av nedbemanning og strukturendringer i Forsvarssektoren 2000-2005 Etholm, Ellen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Offentlig privat partnerskap (OPP) i forsvarsektoren : bevisst eller ubevisst? : en analyse av bortsetting av virksomhet i Forsvaret Frydenlund, Audun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Reorganiseringen av materiellforvaltningen i Forsvaret - en prosessanalyse av etableringen og utviklingen av Forsvarets logistikkorganisasjon Hanson, Hanne
Rapport 2007 NOU 2007: 15 Et styrket forsvar Siri Bjerke (leder), Kjetil Bjørklund, Åse Wisløff Nilssen, Jacob Børresen, Geir Knutson, Arne Røksund, Johan J. Jakobsen, Jonni Solsvik, Benedicte Giæver, Janne Haaland Matlary, Torill Tandberg, Eldbjørg Løwer, Harald Valved, Annika S. Hansen Peter A. Moe og Ståle Ulriksen