Forsvarsstaben

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

26 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Militær innsats i sivile kriser: En analyse av Forsvarets bistand til Utenriksdepartementet under In Amenas - krisen i 2013 Knutsen, Leif - Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 IKT-samarbeid: Faktorer som påvirker IKT-samarbeid mellom Forsvaret og Politiet Christensen, Arve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Forsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011 Hjellum, Magnus Sirnes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Strategisk kompetanseledelse. Hvordan håndterer Forsvaret de politiske forventningene? Aksnes, Lene Aarhus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Riksrevisjonen og Forsvaret : Selvutnevnt vaktbikkje eller Stortingets løpegutt? Aspelund, Joakim Thyregod
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Ny militærordning : Implementeringsprosess og organisasjonskultur Johansen, Jon Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Roller, samspill og måloppnåelse i Forsvarets materiellanskaffelsesprosjekter Stensrud, Jon Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Implementering av NATO Standardiseringsavtaler i det Norske Forsvaret : Hvordan praktiseres implementering av NATO Standardiseringsavtaler i Forsvaret, legges forholdene til rette i organisasjonen med hensyn til implementeringsprosesser? Bismo, Ole M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Lærer den norske Hæren av erfaringer? En analyse av Hærens læringsevne i Afghanistan. Nesheim, Inga Anna Lisa
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Utflyttingen av generalinspektørene: en studie av en beslutningsprosess Thornes, Knut Eirik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Mot en felles europeisk forsvarsadministrasjon? : forsvarsadministrasjonens handlingsrom, og iverksettingsmyndighet, i EUs flernivåadministrasjon Aabel, Isabelle-Louise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Forsvarets lederutviklingspraksis og forankring i HR-strategi: fullt og helt eller stykkevis og delt? Konradsen, Cecilie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 HEL - rett diagnose, feil medisin? En studie av implementeringen av Forsvarsdepartementets Handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse i Hæren i perioden 2006-2009 Foshaug, Torgrim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Utviklingen av Hæren 2000-2010: mellom tradisjonalister og modernister Ommedal, Gard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Langtidsplanlegging i Forsvaret (1988-2008) : En studie av prosessen med å utarbeide langtidsplaner for Forsvaret Næss, Øystein Jack
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 The Political-Military Matrimony : Integrated Strategic Leadership and Civil-Military Relations in Norway Fottland, Ida Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Helhetlig tilnærming - et verdibegrep. En sammenligning mellom den politiske styringens og den militære profesjonens bruk av begrepet helhetlig tilnærming Hokstad, Svend Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Pingvinens lange marsj - en målrettet vandring? Kom avviklingen av Luftforsvarets anti-sjøinvasjonsrolle som et resultat av strategisk planlegging? Hauan, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Militær krisehåndtering i nordområdene : en analyse av potensialet for sikkerhetspolitiske kriser mellom Norge og Russland, og Forsvaret som nasjonalt krisehåndteringsverktøy Kaagaard, Henning
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Forsvarets rolle ved sikkerhetspolitiske kriser i nordområdene Svendsen, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Forsvarssjefens forsvarsstudier: hvilken innvirkning har de på departementenes etterfølgende langtidsplaner? Danjord, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Sourcingstrategi for IKT i Forsvaret: Bortsetting av FISBasis – et strategisk feilgrep? Holmedal, Tord-Arve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Forsvaret i en ny tid : En studie av beslutningsprosessen forut for etableringen av en integrert strategisk ledelse i Forsvaret Pedersen, Paal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, kultur og endringer : en analyse av nedbemanning og strukturendringer i Forsvarssektoren 2000-2005 Etholm, Ellen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Forsvarets øverste ledelse. Reorganisering av ledelsesstrukturen over tid Tvetbråten, Kari
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer