Region vest - Leikanger kontorsted

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003* Ny via omorganisering

Navn: Region vest - Leikanger kontorsted
Kort navn: Region vest
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Vegdirektoratet
Tilhører gruppe : Statens vegvesen - regionene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1419 Leikanger

Fra 1. januar 2003 er Statens vegvesen organisert på en ny måte. Landet er nå delt inn i fem regioner som erstatter den tidligere fylkesvise organiseringen av etaten.

Regionene er delt inn i fire til sju distrikter. Til sammen utgjør dette 30 distriktsvegkontor som bl.a. blir kommunenes samarbeidspartner.Produksjonsvirksomheten, som før var en del av Statens vegvesen, er skilt ut som et eget aksjeselskap, Vegproduksjon AS, eid av Samferdselsdepartementet. Selskapet skifter 20. februar 2003 navn til Mesta AS

Tilhører regionen:

Statens vegvesen, Voss og Hardanger distrikt
Statens vegvesen, Sogn distrikt
Statens vegvesen, Sør-Rogaland distrikt
Statens vegvesen, Fjordane distrikt
Statens vegvesen, Bergen distrikt
Statens vegvesen, Haugaland og Sunnhordland distrikt

Arbeidssted i regionen pr. 2011
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - BERGEN KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - NORDFJORDEID TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - NORDHORDLAND TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - ODDA TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - SOGNDAL TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - STAVANGER KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - STAVANGER TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - STORD TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - VOSS KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - VOSS TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - BERGEN TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - EGERSUND TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - FØRDE KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - FØRDE TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - HAUGESUND KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - HAUGESUND TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - LEIKANGER KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION VEST - LÆRDAL TRAFIKKSTASJON

31.12.2019 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Samferdselsdepartementet legger i Prop. 79 L (2018-2019) fram forslag til endringer i veglova mv. som følger opp beslutningen om at fylkesveiadministrasjonen skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det legges fram forslag til endringer i veglova som opphever bestemmelsene om den felles veiadministrasjonen for riksveiene og fylkesveiene i loven, også kalt sams vegadministrasjon. Departementet foreslår videre endringer i loven som endrer den lovfestede organiseringen av Statens vegvesen i regioner, til en mer nøytral regulering av etaten i loven.

Statens vegvesen, består etter omorganiseringen av et direktorat og seks fagdivisjoner, og ledes av en vegdirektør. Vegdirektoratet er det øverste forvaltningsnivået og ligger i Oslo. Divisjonenes har sine hovedkontor spredt ut over landet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.