Bane- og planavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.11.2011* Ny via sammenslåing

Navn: Kollektivtransport- og baneavdelingen
Kort navn: KBA
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver:
Avdelingen har et viktig ansvar i å utvike og forvalte den nasjonale kollektivtransportpolitikken. Avdelingen har ansvar for behandling og gjennomføring av jernbanepolitiske saker, bl.a. strategisk utvikling, plan- og budsjettarbeid, andre økonomisaker og juridiske saker. Den har ansvaret for regulering av transportnæringene på veg og persontransport i rute til sjøs. Avdelingen arbeider bl.a. med kjøp av persontransporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes og fra NSB. Avdelingen har og ansvaret for inntektssystemet for overføringer til samferdselsformål i fylkeskommunene samt særskilte tilskuddsordninger til kollektivtransporttiltak i fylkeskommunene.

01.01.2020* Navneendring

Navn: Bane- og planavdelingen
Kort navn: BPA

Bane- og planavdelingen (BPA)
Baneseksjonen har ansvar for strategisk planlegging og budsjettarbeid innen jernbaneområdet og har ansvar for etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Videre har seksjonen ansvar for rammevilkår for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid på jernbaneområdet i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Planseksjonen har ansvar for strategisk planlegging, utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene og har en sentral rolle i departementets arbeid med Nasjonal transportplan i nært samarbeid med NTP-prosjektet som ved denne revisjonen av Nasjonal transportplan leder prosessen. Seksjonen har videre et ansvar for utvikling av plan- og analyseverktøy, lede og koordinere departementets arbeid med ny teknologi, herunder intelligente transportsystemer samt overordnet ansvar for og samordning av departementets arbeid med forskning og utredning. Arbeidet med NTP er organisert som et prosjekt og ligger også til Bane- og planavdelingen.
Kilde: regjeringen.no

01.01.2020* Består via omorganisering

Avdelingen får overført Planseksjonen fra tidligere Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.