Prestegjeld i Bjørgvin Bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Prestegjeld i Bjørgvin Bispedømme
Kort navn: Prestegjeld i Bjørgvin Bispedømme
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Prestegjeld / kjyrkjelyder i BJØRGVIN BISPEDØMME (pr. 2011)
- ALVERSUND KYRKJELYD
- BREMANGER KYRKJELYD
- BØMLO KYRKJELYD
- EID KYRKJELYD
- ETNE KYRKJELYD
- FANA KYRKJELYD
- FITJAR KYRKJELYD
- FJALER KYRKJELYD
- FJELL KYRKJELYD
- ASKVOLL KYRKJELYD
- FLORA KYRKJELYD
- FUSA KYRKJELYD
- FØRDE KYRKJELYD
- GAULAR KYRKJELYD
- GLOPPEN KYRKJELYD
- GULEN KYRKJELYD
- HORNINDAL KYRKJELYD
- HYLLESTAD KYRKJELYD
- JONDAL KYRKJELYD
- JØLSTER KYRKJELYD
- ASKØY KYRKJELYD
- KVAM KYRKJELYD
- KVINNHERAD KYRKJELYD
- LAVIK KYRKJELYD
- LEIKANGER KYRKJELYD
- LUSTER KYRKJELYD
- LÆRDAL KYRKJELYD
- MASFJORDEN KYRKJELYD
- MELAND KYRKJELYD
- NAUSTDAL KYRKJELYD
- ODDA KYRKJELYD
- AURLAND KYRKJELYD
- OS KYRKJELYD
- OSTERØY KYRKJELYD
- RADØY KYRKJELYD
- SAMNANGER KYRKJELYD
- SELJE KYRKJELYD
- SOGNDAL KYRKJELYD
- SOLUND KYRKJELYD
- STORD KYRKJELYD
- STRYN KYRKJELYD
- AUSTEVOLL KYRKJELYD
- SVEIO KYRKJELYD
- SÆLEN KYRKJELYD
- TYSNES KYRKJELYD
- ULLENSVANG KYRKJELYD
- VAKSDAL KYRKJELYD
- VIK KYRKJELYD
- VOSS KYRKJELYD
- VÅGSØY KYRKJELYD
- ØYGARDEN KYRKJELYD
- AUSTRHEIM KYRKJELYD
- ÅRDAL KYRKJELYD
- ÅSANE KYRKJELYD
- BALESTRAND KYRKJELYD
- BERGEN DOMKIRKE KYRKJELYD

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.