Prostier i Hamar bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Prostier i Hamar bispedømme
Kort navn: Prostier i Hamar bispedømme
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Generelt om prostier:
Et prosti er en kirkelig administrativ enhet som omfatter flere prestegjeld (pr. 2011 ca. 520 stk).

I Den norske kirke er landets elleve bispedømmer delt i 107 prostier (pr. 2011). Det prostiet som omfatter bispedømmets domkirke, kalles et domprosti; det er således elleve domprostier i Norge. Det er om lag åtte-ni prostier i hvert bispedømme. Døvemenighetene i hele landet utgjør et prosti under Oslo bispedømme.

Prosten eller domprosten er den øverste geistlige leder i et prosti. Proster i Den norske kirke utnevnes av Kongen i statsråd.

Det finnes også et ikke-territorielt avgrenset prosti, det som omfatter feltpresttjenesten. Prosten for feltprestkorpset holder til på Akershus Festning, og er under tilsyn av Oslo biskop.

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.