Prestegjeld i Hamar bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Prestegjeld i Hamar bispedømme
Kort navn: Prestegjeld i Hamar bispedømme
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Tilhører gruppe : Prostier i Hamar bispedømme
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Prestegjeld i HAMAR BISPEDØMME (pr. 2011)
- PRESTESKAPET I ALVDAL
- PRESTESKAPET I EIDSKOG
- PRESTESKAPET I ELVERUM
- PRESTESKAPET I ENGERDAL
- PRESTESKAPET I ETNEDAL
- PRESTESKAPET I FOLLDAL
- PRESTESKAPET I GJØVIK
- PRESTESKAPET I GRAN
- PRESTESKAPET I GRUE
- PRESTESKAPET I HAMAR
- PRESTESKAPET I JEVNAKER
- PRESTESKAPET I KONGSVINGER
- PRESTESKAPET I LESJA
- PRESTESKAPET I LILLEHAMMER
- PRESTESKAPET I LOM
- PRESTESKAPET I LUNNER
- PRESTESKAPET I LØTEN
- PRESTESKAPET I NORD-AURDAL
- PRESTESKAPET I NORD-FRON
- PRESTESKAPET I NORD-ODAL
- PRESTESKAPET I NORDRE LAND
- PRESTESKAPET I OS
- PRESTESKAPET I RENDALEN
- PRESTESKAPET I RINGEBU
- PRESTESKAPET I RINGSAKER
- PRESTESKAPET I SEL
- PRESTESKAPET I SKJÅK
- PRESTESKAPET I STANGE
- PRESTESKAPET I STOR-ELVDAL
- PRESTESKAPET I SØNDRE LAND
- PRESTESKAPET I SØR-AURDAL
- PRESTESKAPET I SØR-FRON
- PRESTESKAPET I SØR-ODAL
- PRESTESKAPET I TOLGA
- PRESTESKAPET I TRYSIL
- PRESTESKAPET I TYNSET
- PRESTESKAPET I VANG
- PRESTESKAPET I VESTRE SLIDRE
- PRESTESKAPET I VESTRE TOTEN
- PRESTESKAPET I VÅGÅ
- PRESTESKAPET I VÅLER
- PRESTESKAPET I ØSTRE TOTEN
- PRESTESKAPET I ØYER
- PRESTESKAPET I ÅMOT
- PRESTESKAPET I ÅSNES
- PRETSESKAPET I GAUSDAL

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.