Prestegjeld i Nidaros bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Prestegjeld i Nidaros bispedømme
Kort navn: Prestegjeld i Nidaros bispedømme
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Tilhører gruppe : Prostier i Nidaros bispedømme
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Presteskapet i NIDAROS BISPEDØMMERÅD (pr. 2011)
- PRESTESKAPET I AGDENES
- PRESTESKAPET I BAKKLANDET
- PRESTESKAPET I BJUGN, NES OG JØSSUND
- PRESTESKAPET I BYNESET OG LEINSTRAND
- PRESTESKAPET I BYÅSEN
- PRESTESKAPET I DOMKIRKEN OG VÅR FRUE
- PRESTESKAPET I FLATANGER OG STATLAND
- PRESTESKAPET I FROSTA OG ÅSEN
- PRESTESKAPET I FRØYA
- PRESTESKAPET I GRONG OG HARRAN
- PRESTESKAPET I HALTDALEN, HESSDALEN OG ÅLEN
- PRESTESKAPET I HEIMDAL
- PRESTESKAPET I HEMNE, VINJE OG HEIM
- PRESTESKAPET I HITRA, FILLAN KVENVÆR OG SANDSTAD
- PRESTESKAPET I HOEGGEN
- PRESTESKAPET I ILEN
- PRESTESKAPET I INDERØY, RØRA, SANDVOLLAN OG MOSVIK
- PRESTESKAPET I KLÆBU
- PRESTESKAPET I KOLSTAD
- PRESTESKAPET I LADEMOEN OG LADE
- PRESTESKAPET I LEKSVIK OG STRANDA
- PRESTESKAPET I LEVANGER, ALSTAHAUG, EKNE, MARKABYGD,YTTERØY,OKKENHAUG
- PRESTESKAPET I MALVIK OG HOMMELVIK
- PRESTESKAPET I MELDAL OG LØKKEN
- PRESTESKAPET I MELHUS, FLÅ, HORG OG HØLONDA
- PRESTESKAPET I MERÅKER
- PRESTESKAPET I NAMSOS, KLINGA OG VEMUNDVIK
- PRESTESKAPET I NAMSSKOGAN OG RØYRVIK
- PRESTESKAPET I NÆRØY, FOLDEREID, KOLVEREID, GRAVVIK OG LEKA
- PRESTESKAPET I OPPDAL, LØNSET OG FAGERHAUG
- PRESTESKAPET I ORKDAL, ORKANGER, GEITASTRAND OG ORKLAND
- PRESTESKAPET I RANEM OG SKAGE
- PRESTESKAPET I RANHEIM OG CHARLOTTENLUND
- PRESTESKAPET I RENNEBU, BERKÅK OG INNSET
- PRESTESKAPET I RØROS, BREKKEN, GLÅMOS OG HITTERDALEN
- PRESTESKAPET I SELBU OG TYDAL
- PRESTESKAPET I SKAUN BØRSA OG BUVIK
- PRESTESKAPET I SNILLFJORD
- PRESTESKAPET I SNÅSA
- PRESTESKAPET I STADSBYGD, RISSA, HASSELVIKA OG SØR-STJØRNA
- PRESTESKAPET I STEINKJER EGGE FØLLING HENNING KVAM MÆRE OGNDAL
- PRESTESKAPET I STJØRDAL, HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE
- PRESTESKAPET I STRINDA OG BERG
- PRESTESKAPET I STRINDHEIM
- PRESTESKAPET I STØREN, BUDAL, SOKNEDAL OG SINGSÅS
- PRESTESKAPET I SVERRESBORG
- PRESTESKAPET I TEMPE OG BRATSBERG
- PRESTESKAPET I TILLER
- PRESTESKAPET I VERDAL, VUKU, VINNE, VERA OG STIKLESTAD
- PRESTESKAPET I VIKNA
- PRESTESKAPET I ØRLAND
- PRESTESKAPET I ÅFJORD OG STOKSUND

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.