NAV Vest-Viken

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2006* Ny via omorganisering

Navn: NAV Buskerud
Kort navn: NAV Buskerud
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

01.01.2019 Navneendring

Navn: NAV Vest-Viken
Kort navn: NAV Vest-Viken

NAV har hatt 19 fylkesadministrasjoner. Fra 2019 har NAV kun 12 fylker. Inndelingen er identisk med kommende fylkesgrenser i Norge, med unntak av Viken som NAV har delt i to.
Målene for omstillingen er
- Styrking av arbeidsgiverrettede og individrettede tjenester
- Bidra til ett NAV med større fokus på regional innovasjon og utvikling
- En mer kostnadseffektiv organisasjon
- Bidra til rom for større og mer robuste NAV-kontor
Kilde: nav.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.