Forsvarsstaben

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.08.1946* Nyopprettelse

Navn: Forsvarsstaben
Kort navn: Forsvarsstaben
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Forsvarets Overkommando ble nedlagt 1.8.1946. Samtidig ble Forsvarsstaben opprettet. Stillingen som forsvarssjef ble opphevet i fredstid, og hans kommandomyndighet overført til de tre forsvarsgrensjefene. Forsvarsstabens oppgaver ble fastlagt i instruks fra Forsvarsdepartementet 18.4.1947. Staben skulle i store trekk planlegge disponeringen av landets stridskrefter og deres forsyninger, arbeide med forsvarets felles problemer og ha ansvaret for samordning av virksomheten ved de enkelte forsvarsgrenene. Ny instruks ble gitt ved kgl.res. 18.8.1961. Sjefen for Forsvarsstaben ble da tillagt samlet operativt ansvar for alle styrker i fred, og forsvarsgrensjefenes kommandomyndighet ble tilsvarende modifisert. I samsvar med endringen ble benevnelsen Sjef for Forsvarsstaben endret til Forsvarssjef med virkning fra 1.1.1963.

Forsvarsstaben besto til 1.11.1970, da den ble avløst av den nyopprettede Forsvarets Overkommando.

Kilde: Arkivportalen - www.arkivportalen.no

31.10.1970 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.