NAV Familie- og Pensjonsytelser Porsgrunn, avd. Arendal

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.12.2008* Nyopprettelse

Navn: NAV Pensjon Porsgrunn avd Arendal
Kort navn: NAV Pensjon Porsgrunn
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Tilhører gruppe : NAV Pensjon
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 906 Arendal

NAV Pensjon har ansvar for saksbehandling, beregning og utbetaling av alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP), gjenlevendepensjon, krigspensjon og utenlandspensjon. I tillegg kommer beregning og utbetaling av uførepensjon. De fem pensjonsenhetene løser oppgaver regionalt og har også noen nasjonale og spesialiserte oppgaver.

01.01.2017* Navneendring

Navn: NAV Familie- og Pensjonsytelser Porsgrunn, avd. Arendal
Kort navn: NAV Familie- og Pensjonsytelser Porsgrunn, avd. Arendal

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.