Nav Klageinstans Vest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.2008 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57090
Navn: Nav Klageinstans Vest
Kort navn: Nav Klageinstans Vest
Engelsk navn: * Nav appeal body Western
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Overordnet departement: Arbeids- og sosialdepartementet
Tilhører gruppe : NAV Klageinstans
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 891078072