Nav Arbeid og Ytelser avd Follo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.2008 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Nav Forvaltning Ski

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57129
Navn: Nav Arbeid og Ytelser avd Follo
Kort navn: Nav Arbeid og Ytelser avd Follo
Engelsk navn: NAV Work and Benefits Dept. Follo
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Overordnet departement: Arbeids- og sosialdepartementet
Tilhører gruppe : NAV Arbeid og Ytelser
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3020 Follo
Organisasjonsnummer: 992256850