Forsvarets arkiv

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

28.01.1946* Nyopprettelse

Navn: Forsvarets arkiv
Kort navn: Forsvarets arkiv
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk
Den tyske okkupasjonsmakten beordret i 1940 alle militære arkiver fra tiden før 1940 som ikke allerede var avlevert til Arkivverket, innsendt til Akershus festning, hvor Det norske hærarkiv (Norwegisches Heeresarchiv) ble etablert. Arkivet ble beholdt som egen arkivinstitusjon under Forsvarsdepartementet etter krigen, fra 28.1.1946 kalt Forsvarets arkiv. Institusjonen ble nedlagt 1.7.1955 og arkivdepotene overført til Riksarkivet (jf. skriv fra Forsvarsdepartementet 10.7.1954).

Kilde: Arkivportalen.no

30.06.1955 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Institusjonen ble nedlagt 1.7.1955 og arkivdepotene overført til Riksarkivet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.