Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2013 17 10 27 16 9 25 1 1 2
2014 13 22 35 13 21 34 1 1
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2013 51 48 50 52 48 50
2014 53 46 49 53 46 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.05.2018 Består via omorganisering

Statped gjorde enkelte organisasjonsendringer med virkning fra 1. mai 2018. Organisasjonskartet ble endret ved at virksomheten reduserte fra fire til tre ledernivåer og Statpeds «hovedkontor» ble avviklet. Statpeds direktør, strategisk stab og deler av kommunikasjonsstaben samt ledelsen og noen tilsatte i de landsdekkende enhetene, er lokalisert på Solli plass i Oslo.

Samtidig etableres det noen landsdekkende enheter i løpet av 2018 og 2019.
Struktur pr. 2019:
- Statped - direktør
-- m Strategisk stab og Stab for kommunikasjon
- Statped sørøst
- Statped vest
- Statped midt
- Statped nord
- Landsdekkende faglig enhet
- Læring, ressurser og teknologi
- FoU
- Landsdekkende adm. enhet

Sommeren 2019 ble det vedtatt å samle alle tegnspråkfaglige tjenester i en felles landsdekkende avdeling, «Fagavdeling Tegnspråk». Den ble opprettet ved årsskiftet 2019–2020 med lokasjoner i Trondheim, Bergen og Oslo, og gir tjenester i alle regioner.

Organisasjonskart pr. 31.12.2020
- Direktør
- Sørøst, Oslo
- Vest, Bergen
- Midt, Trondheim
- Nord, Tromsø
- Landsdekkende faglig enhet – LFE, Oslo
- Læringsressurser og teknologi – SLoT, Oslo
- Forskning og utvikling – FoU, Oslo
- Landsdekkende administrativ enhet – LAE, Oslo
- Strategisk stab og Kommunikasjonsstab, Oslo
- Utviklings- og digitaliseringsenheten – UDE, Oslo (midlertidig enhet)

Kilder: Årsrapporter Statped, 2018, 2019 og 2020

01.05.2018* Navneendring

Navn: Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste
Kort navn: Statped

Statped gjorde enkelte organisasjonsendringer med virkning fra 1. mai 2018. Organisasjonskartet ble endret ved at virksomheten reduserte fra fire til tre ledernivåer og Statpeds «hovedkontor» ble avviklet. Statpeds direktør, strategisk stab og deler av kommunikasjonsstaben samt ledelsen og noen tilsatte i de landsdekkende enhetene, er lokalisert på Solli plass i Oslo.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.