Statped midt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2013* Nyopprettelse

Navn: Statped Heimdal, region midt
Kort navn: Statped midt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 09 Utdanning
Overordnet: Statped hovedkontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1601 Trondheim
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Stortingsmelding nr. 18 (2010-11) Læring og fellesskap, var startskuddet for et stort omstillingsarbeid innen det statlige spesialpedagogiske tjenesteapparatet. 11 selvstendige spesialpedagogiske kompetansesentre skulle fusjoneres og utvikles til én felles nasjonal virksomhet. Stortinget vedtok en inndeling med tjenesteytende tverrfaglige regioner ledet av et hovedkontor i Oslo. Hensikten med dette store omstillingsarbeidet er økt kvalitet og lik tilgang til Statpeds tjenester i hele landet.
___________

I årene 2012-2016 er Statped under omstilling. I 2012 ble det ansatt en direktør for Statped og fire regiondirektører. Det ble også etablert et hovedkontor i Oslo. i Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 vises det til at ekstrakostnadene som disse endringene medfører, vil bli dekket inn av innsparinger som følger av sammenslåing av flere virksomheter.

Statped midt betjener fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Lokasjoner i Statped midt:
- Brekktrøa 4, 7224 Melhus
- Røstad, 7600 Levanger
- Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

01.05.2018* Navneendring

Navn: Statped midt
Kort navn: Statped midt
Lokalisering: 5001 Trondheim

Statped midt
Statped midt betjener fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Kontorsted
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Organisering:
- Regiondirektør
- Hørsel
- Ervervet hjerneskade
- Sammensatte lærevansker
- Språk og tale
- Syn
- Syn landsdekkende
- Administrasjon

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.