Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2003 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Sekretariatet for Maredsrådet og Forbrukertvistutvalget

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57215
Navn: Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget
Kort navn: Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget
Engelsk navn: * The Secretariat of the Market Council and the Consumer Code Committee
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 985211132