Landbruksdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.7.2014 Landbruksdirektoratet avd. Alta 2012 Alta Frå 1. juli 2014 er Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning historie. Dei to verksemdene er nedlagde, og samstundes slått saman til Landbruksdirektoratet, som skal løyse dei same oppgåvene. Landbruksdirektoratet har kontor i Oslo og Alta. Avdelingane i Oslo handsamar dei oppgåvene SLF tidlegare hadde ansvaret for, medan hovedansvaret for reindriftsforvaltninga ligg til kontoret i Alta.
1.1.2015 Landbruksdirektoratet avd. Bardufoss 1924 Målselv ORGNR: 914452082
1.1.2015 Landbruksdirektoratet avd. Karasjok 2021 Karasjok ORGNR: 914451817
1.1.2015 Landbruksdirektoratet avd. Kautokeino 2011 Kautokeino ORGNR: 914451833
1.1.2015 Landbruksdirektoratet avd. Troms 1924 Målselv Lokalisert i Bardufoss.
ORGNR: 974758857
1.10.2020 Landbruksdirektoratet avd. Steinkjer 5006 Steinkjer Åpning av Landbruksdirektoratets nye kontor i Steinkjer

I 2017 vedtok regjeringen at 30 av direktoratets 204 årsverk skulle flyttes til Steinkjer. Direktoratet har fra før kontoret i Oslo og Alta. Nå er prosessen sluttført og det nye kontoret i Steinkjer er oppe og går.

Kilde: regjeringen.no