Nav Sentral Forsyningsenhet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 13.04.2011 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57313
Navn: Nav Sentral Forsyningsenhet
Kort navn: SFE
Engelsk navn: * Nav Central Supply Unit (sfe)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Overordnet departement: Arbeids- og sosialdepartementet
Tilhører gruppe : NAV Hjelpemidler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3407 Gjøvik
Organisasjonsnummer: 996823385