Nasjonalt ID-senter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 15.11.2010 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57337
Navn: Nasjonalt ID-senter
Kort navn: Nasjonalt ID-senter
Engelsk navn: * National ID center
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 996879828