Seksjon for beredskap og sikkerhet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2015* Nyopprettelse

Navn: Enhet for beredskap og sikkerhet (EBS)
Kort navn: EBS
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver:
Enhet for sikkerhet og beredskap har ansvar for koordinering av Helse- og omsorgsdepartementets håndtering av ebola, beredskap og sikkerhet.
Kilde: regjeringen.no

01.01.2016* Navneendring

Navn: Seksjon for beredskap og sikkerhet
Kort navn: Seksjon for beredskap og sikkerhet

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for å samordne departementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet.

Kilde: Regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/avdelinger/ada/id1467/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.