Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2015* Ny via omorganisering

Navn: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
Kort navn: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver:
Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse har det sektorovergripende samordningsansvaret på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet. Avdelingen har ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Forsvarsdepartementet, men har en faglig rapporteringslinje til Justis- og beredskapsdepartementet ved Avdeling for samfunnssikkerhet og analyse.
Kilde: regjeringen.no, januar 2015

31.12.2015* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.