Næringsutvikling - fiskeri og havbruk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2015* Ny via sammenslåing

Navn: Næringsutvikling - fiskeri og havbruk
Kort navn: NFH
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) og ressursfordeling. Flåtestruktur, konsesjonsordninger, årlige adgangsbegrensninger og strukturordninger. Leveringsforpliktelser. Økonomiske og sosiale ordninger i fisket og næringspolitiske spørsmål i fiskeriene. Koordinering av departementets arbeid i OECD. Seksjonen har også ansvar for havbruksregelverket. Næringsutvikling i havbruk, næringsstruktur, tildeling av konsesjoner, produksjonsbegrensninger, arealbruk og eierskap. Reaksjoner etter akvakulturloven.
Kilde: regjeringen.no (februar 2015)

31.03.2020* Nedlagt via splittelse

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.