Fjelltjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1984* Ny via omorganisering

Navn: Fjelltjenesten
Kort navn: Fjelltjenesten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 05 Miljøvern
Type enhet: Gruppe
Relaterte enheter:

Om Fjelltjenesten (kilder: wikipedia, statskog.no)
- Fjelltjenesten er Statskogs profesjonelle feltapparat i Nordland og Troms med ansvar for naturoppsyn, skjøtsel, registreringsarbeid og innsamling av biologiske data.
- Tjenesten ble etablert i perioden 1984–1989, opprinnelig som et samarbeid mellom Statskog og Fylkesmannen i Troms. I dag er Fjelltjenesten organisatorisk tilknyttet det enkelte regionkontor innen Statskog, og den leverer tjenester til en rekke oppdragsgivere utenfor Statskog, blant annet Landbruks- og matdepartementet, Statens naturoppsyn, fylkesmennene, kommuner og forskningsinstitusjoner.
- Alle i Fjelltjenesten har politimyndighet innenfor såkalt «grønne» lovverk, slik som lakse- og innlandsfiskloven, viltloven, våpenloven, naturvernloven og motorferdselloven.

01.01.1993* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsforetak

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.