Sykehusbygg HF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

23.10.2014 Nyopprettelse

Navn: Sykehusbygg HF
Kort navn: Sykehusbygg HF
Tilknytningsform: Helseforetak
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim

Sykehusbygg HF er et helseforetak som eies i fellesskap av Norges fire regionale helseforetak. Hovedformålet med Sykehusbygg er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging.

Helseforetaket ble stiftet i 23. oktober 2014 og har hovedkontor i Trondheim.

Det nye foretaket skal utvikles gradvis og desentralisert, og blir trolig organisert med både fagavdelinger og regionkontorer.

Se pressemelding 0.11.2014, nr: 43/2014
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Reformerer-norsk-sykehusbygging/id2076200/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.