Direktoratet for e-helse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.2021 Helsedataservice 3427 Tynset Helsedataservice etableres fra 2021
Etablering av Helsedataservice innebærer at det opprettes en ny enhet som skal ivareta det nasjonale ansvaret for tilgang til helsedata.

Etter planen skal Helsedataservice være operativt fra 1.september.

I november 2020 ble endringer i helseregisterloven enstemmig vedtatt på Stortinget. Endringene var nødvendige for å etablere Helsedataservice, og gir vedtaksmyndighet til organisasjonen for tilgjengeliggjøring av data fra Helseanalyseplattformen. Lovendringen var også nødvendig for å kunne opprette Helseanalyseplattformen med personopplysninger.

Det er forventet at 9-10 årsverk vil legges til Tynset. Det åpnes også for noen stillinger i Trondheim. Organisatorisk vil ansvaret for Helsedataservice fortsatt være hos Direktoratet for e-helse.