Forsvarsbygg

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 1017 969 1986 981 671 1652 36 298 334
2003 1038 915 1953 1005 687 1692 33 228 261
2004 1004 851 1855 978 645 1623 26 206 232
2005 789 559 1348 765 392 1157 24 167 191
2006 772 562 1334 750 408 1158 22 154 176
2007 765 579 1344 751 446 1197 14 133 147
2008 783 584 1367 763 444 1207 20 140 160
2009 791 595 1386 765 464 1229 26 131 157
2010 826 592 1418 788 467 1255 38 125 163
2011 868 611 1479 826 476 1302 42 135 177
2012 875 595 1470 838 456 1294 37 139 176
2013 909 596 1505 871 491 1362 38 105 143
2014 930 629 1559 892 532 1424 38 97 135
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 47 46 46 47 46 46 50 47 47
2003 47 46 46 47 46 46 47 47 47
2004 47 46 47 47 46 46 53 48 48
2005 48 47 47 48 46 47 45 47 47
2006 48 47 47 48 46 47 48 49 49
2007 48 47 48 48 47 48 47 48 48
2008 48 47 48 48 47 48 48 48 48
2009 49 48 48 49 47 48 52 50 50
2010 49 48 48 49 47 48 52 51 51
2011 49 47 48 49 46 48 54 50 51
2012 49 47 48 49 47 48 51 48 49
2013 49 47 48 48 46 48 53 51 52
2014 49 47 48 49 46 48 54 51 52

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.05.2016* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • ISS Facility Service AS

Forsvarsbygg inngikk i januar 2016 kontrakt med ISS Facility Service AS som landsdekkende leverandør av renholdstjenester for Forsvarssektoren.

233 renholdere ble ved en virksomhetsoverdragelse overført fra Forsvarsbygg til selskapet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.