Forsvarsmateriell

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016* Ny via utskilling

Navn: Forsvarsmateriell
Kort navn: Forsvarsmateriell
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Etat

1​​​​. januar 2016 ble deler av organisasjonen til Forsvarets logistikkorganisasjon (FL) skilt ut i en egen etat, Forsvar​​smateriell. Denne etaten er direkte underlagt Forsvarsdepartementet.​​

Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon. Ledelsen i Forsvarsmateriell lokaliseres i Militærhospitalet, Grev Wedelsplass 1 i Oslo, og vil i tillegg ha betydelig aktivitet på Kolsås, Haakonsvern og Kjeller.

- Forsvarsmateriell består ved etableringen av nærmere 1300 medarbeidere, hvor 60 prosent av disse er sivile.
- Forsvarsmateriell anskaffer og forvalter utstyr for Forsvaret og andre etater i sektoren.
- Forsvarsmateriell består av følgende fem fagkapasiteter; Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter.

FORSVARSMATERIELL
Forretningsadresse: Myntgata 1, 0151 OSLO

Virksomheter:
- 974 707 276 DIVISJON FOR IKT KAPASITETER IKTKAPDIV
- 988 567 027 FORSVARSMATERIELL STAB
- 995 967 634 DIVISJON FOR LANDKAPASITETER LANDKAPDIV
- 995 967 642 DIVISJON FOR MARITIME KAPASITETER MARKAPDIV
- 995 967 650 DIVISJON LUFTKAPASITETER LUFTKAPDIV
- 995 967 669 DIVISJON FELLESKAPASITETER FELLESKAPDIV

Mer informasjon: https://forsvaret.no/forsvarsmateriell

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.