Forsvarsmateriell

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 IKT-samarbeid: Faktorer som påvirker IKT-samarbeid mellom Forsvaret og Politiet Christensen, Arve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Organisering av legemiddelberedskap i totalforsvaret: forberedt på det verste Gundersen, Preben Thaur
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Gjenkjøp – et bidrag til forsvarsevnen?: En analyse av gjenkjøpsordningen i forsvarssektoren. Bendiksen, Stian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Roller, samspill og måloppnåelse i Forsvarets materiellanskaffelsesprosjekter Stensrud, Jon Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Sivilisering av militær logistikk : Ledelse av forsyningskjeder i et militært beredskapsperspektiv Westermann, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Logistikk i en Cyberkontekst : Hvordan påvirker økt bruk av sivile aktører i forsyningskjeden informasjonsdelingen mellom Forsvaret og sivile leverandører?