Divisjon for IKT kapasiteter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016 Ny via utskilling

Navn: Divisjon for IKT kapasiteter
Kort navn: IKTKAPDIV
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsmateriell
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 219 Bærum

1​​​​. januar 2016 ble deler av organisasjonen til Forsvarets logistikkorganisasjon (FL) skilt ut i en egen etat, Forsvar​​smateriell. Denne etaten er direkte underlagt Forsvarsdepartementet.​​

Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon. Ledelsen i Forsvarsmateriell lokaliseres i Militærhospitalet, Grev Wedelsplass 1 i Oslo, og vil i tillegg ha betydelig aktivitet på Kolsås, Haakonsvern og Kjeller.

- Forsvarsmateriell består ved etableringen av nærmere 1300 medarbeidere, hvor 60 prosent av disse er sivile.
- Forsvarsmateriell anskaffer og forvalter utstyr for Forsvaret og andre etater i sektoren.
- Forsvarsmateriell består av følgende fem fagkapasiteter; Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.