Kystverket Lostjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2015* Ny via omorganisering

Navn: Kystverket Lostjenesten
Kort navn: Kystverket Lostjenesten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Regjeringen besluttet i Prop. 65 L (2013-2014) Lov om losordningen (Losloven) at den operative lostjenesten skal organiseres som en egen enhet direkte underlagt Kystverkets hovedkontor. Forvaltningsoppgavene vil ivaretas av en annen avdeling, som organisasjonsmessig er adskilt fra losenheten. Regjeringen har vektlagt at opprettelsen av en egen losenhet i Kystverket kan gjennomføres raskt og uten ytterligere eksterne utredninger, jf. losutvalgets anbefaling. De nødvendige organisasjonsendringene kan innføres med virkning allerede fra 1. januar 2015.

Proposisjonen bygger i hovedsak på forslag til lovbestemmelser som fremkommer av NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet – Losordningens omfang, organisering og regelverk.

Lostjenesten pr. 2015:
• BODØ LOSSTASJON
• BREVIK LOSSTASJON
• DRAMMEN LOSSTASJON
• FREDRIKSTAD LOSSTASJON
• HVASSER LOSSTASJON
• KRISTIANSAND LOSSTASJON
• KYSTVERKET LOSTJENESTEN
• KYSTVERKET LOSTJENESTEN HORTEN LOSSTASJON
• KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN KRISTIANSUND
• KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN TRONDHEIM
• KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN ÅLESUND
• LANGESUND LOSBÅTSTASJON
• LOSTJENESTEN HAMMERFEST
• LOSTJENESTEN HONNINGSVÅG
• LOSTJENESTEN KIRKENES
• LOSTJENESTEN TROMSØ
• LØDINGEN LOSSTASJON
• MØRE OG TRØNDELAG SJØTRAFIKKAVDELING
• NARVIK LOSSTASJON
• NORDLAND SJØTRAFIKKAVDELING
• OSLO LOSSTASJON
• OSLOFJORDEN SJØTRAFIKKAVDELING
• SANDNESSJØEN LOSSTASJON
• SJØTRAFIKKAVDELING ROGALAND
• SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. BERGEN
• SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. FEDJE
• SKAGERAK SJØTRAFIKKAVDELING AVD BREVIK
• SKAGERAK SJØTRAFIKKAVDELING AVD KRISTIANSAND
• SOKNDAL LOSSTASJON

01.06.2016* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Buksér og Berging AS

84 losbåtførere i Kystverket ble overført til det private selskapet Buksér og Berging AS i løpet av 2016. Overtakelsen skjedde gradvis fra den 1. april 2016 ved at leverandøren startet drift av losbåttjenesten i Oslofjorden losoldermannskap. Den fortsette trinnvis og var fullt utrullet innen 1. juni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Buksér og Berging AS
Org.form Aksjeselskap
Org.nummer 964 321 663
Etablert 24. juni 1992
Hovedkontor Ruseløkkvn. 26
Nettside bube.no
Buksér og Berging AS er et norsk aksjeselskap med vedtektsfestet formål å eie og drive slepebåter, offshorefartøyer, servicefartøyer og lektere, og å drive berging, reparasjon, teknisk assistanse og marin entreprenørvirksomhet.

I november 2015 inngikk selskapet en tiårig kontrakt med Kystverket om å bringe losmannskap ut til skip. Dette innebar at alle ansatte i Kystverkets tilbringertjeneste fikk tilbud om ny jobb i Buksér og Berging, og at flåten av ca. 30 losbåter vil overtas av selskapet.

Se:
- Ny tilbringertjeneste for los: - Skipsfarten sparer 250 millioner kroner over 10 år
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-tilbringertjeneste-for-los---skipsfarten-sparer-250-millioner-kroner-over-10-ar/id2460267/)

- Ny leverandør av tilbringertjeneste for los
(https://kystverket.no/Nyheter/2015/November/Ny-leverandor-av-tilbringertjeneste-for-los/)

- Tilbringertjeneste Los. Oppstart av tilbringertjeneste ved Norsk Lostransport AS
(https://www.bube.no/Who-We-Are/Story-Room/Tilbringertjeneste-Los)

01.01.2021* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Kystverket
Tilhører gruppe : Kystverket virksomhetsområder

Losoldermannskap
- Oslofjorden
- Skagerrak
- Rogaland
- Vestlandet
- Møre og Trøndelag
- Nordland
- Troms og Finnmark

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.