Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2017* Ny via sammenslåing

Navn: Budsjett- og organisasjonsavdelingen
Kort navn: Budsjett- og organisasjonsavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Budsjett- og organisasjonsavdelingen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, organisasjonsutvikling, sikkerhet og beredskap, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen).
Avdelingen har også ansvaret for kommunikasjonen med Riksrevisjonen, anskaffelsesområdet, oppfølging av departementets personalpolitikk og interne systemer for arkiv, saksbehandling og IKT. Avdelingen har også ansvar for koordineringen av departementets arbeid med høringssaker, og oppgaver knyttet til drift av lokaler og byggesaker.

Avdelingen er sekretariat for Beregningsgruppen for folketrygden.

Kilde: regjeringen.no
(https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/avdelinger/boa/id973/)

01.01.2019 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Budsjett- og styringsavdelingen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, forskning og utvikling, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen) og høringssaker. Avdelingen har videre ansvar for etatsstyring av Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten, økonomiforvaltning i departementet, samfunnssikkerhet i sektoren og departementets interne planlegging og styring. Avdelingen har også ansvaret for kommunikasjonen med Riksrevisjonen, anskaffelsesområdet, oppfølging av departementets personalpolitikk og interne systemer for arkiv, saksbehandling og IKT. Avdelingen har også ansvar for koordineringen av departementets arbeid med høringssaker, og oppgaver knyttet til drift av lokaler og byggesaker.

Avdelingen er sekretariat for Beregningsgruppen for folketrygden.

Kilde: Regjeringen.no

01.01.2019* Navneendring

Navn: Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga
Kort navn: Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.