Seksjon for sykepenger og inkluderende arbeidsliv

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2017* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for midlertidig inntektssikring og arbeidsretting
Kort navn: SMIA
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Seksjonen har ansvaret for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, arbeidsrettet oppfølging, oppfølging av sykefravær/delmål 1 i IA-avtalen og koordinering av arbeid med sosialt entreprenørskap og arbeid-helse.
Kilde: regjeringen.no

01.01.2020* Navneendring

Navn: Seksjon for sykepenger og inkluderende arbeidsliv
Kort navn: SIA

Seksjonen har ansvar for sykepenger, pleiepenger, oppfølging av IA-avtalen og koordinering av avdelingens budsjettarbeid, herunder statsbudsjettet.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.